SERVICES

shape
shape
shape
shape
shape

Service for customers.

The management and creative team has many years of experience in the field of advertising communications, we are committed to providing customers with professional services that bring optimal communication efficiency with the most reasonable budget.

service

Dịch vụ tư vấn CNTT

Dịch vụ tư vấn chiến lược CNTT cung cấp lợi thế chiến thắng cho bạn Là một trong những công ty tư vấn thông tin hàng, Sunhitech cung cấp cho khách hàng dịch...

Detail
service

Dịch vụ ứng cứu sự cố - Dịch vụ khắc phục IT

Khi một sự cố an ninh xuất hiện – liệu doanh nghiệp của bạn có sẵn sang để hành động? Ứng cứu sự cố và dịch vụ khắc phục IT...

Detail
service

Dịch vụ hỗ trợ 365

Cách tiếp cận mang tính cách mạng để quản lý CNTT. Kế hoạch quản lý dịch vụ Support365 độc đáo của ...

Detail
service

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Phạm vi công vi công việc: Hỗ trợ khắc phục sự cố máy tính, máy tính xách tay, máy in, tổng đài điện...

Detail
service

Cho thuê nhân sự quản trị, vận hành CNTT

Các gói dịch vụ cho thuê nhân sự CNTT của Sunhitech: Quản trị hệ thống tổng đài điện thoại:...

Detail
service

Dịch vụ bảo trì CNTT

Sunhitech cung cấp dịch vụ bảo hành – bảo trì CNTT chuyên nghiệp nhất: Cung cấp dịch vụ bảo trì đ...

Detail
service

Di chuyển hệ thống IT

Sunhitech cung cấp dịch vụ hỗ trợ giúp Quý khách hàng di chuyển một phần hay toàn bộ hệ thống IT và Sunhitech bảo đảm:...

Detail