Dịch Vụ Di Dời Hệ Thống CNTT

Ngày tạo 14/06/2019

 -  2291 Lượt xem

Giới thiệu tổng quan:

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho nhà quản lí CNTT, về việc di dời hệ thống CNTT đến vị trí mới như:

Làm thế nào để bảo vệ phần cứng và thiết bị?,

Mất bao nhiêu thời gian ngừng hệ thống để đáp ứng cho việc di dời hệ thống?

Làm sao để đảm bảo cho việc kinh doanh của doanh nghiệp luôn được liên tục?,

Chúng ta có thể di dời tất cả các thiết bị mà không cần phải tháo gỡ ra không?,

Di dời hệ thống CNTT, dù di dời một số thiết bị hay di dời hết  tất cả thiết bị trong hệ thống CNTT đế vị trí mới, chúng ta nên tập trung vào một số công việc thiết kế, tổ chức, kế hoạch, sắp xếp thiết bị và cả dữ liệu của doanh nghiệp cho phù hợp với không gian làm việc, cách thức vận hành trung tâm dữ liệu và khả năng mở rộng thiết bị chứ không phải đơn thuần là thay đổi vi trí thiết bị và chuyển đổi dữ liệu trong hệ thống.

Sunhitech có đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong việc triễn khai và di dời hệ thống CNTT thực tế, nên Sunhitech giới thiệu đến quý doanh nghiệp dịch vụ di dời hệ thống CNTT theo quy trình thực tế và chuyên nghiệp, Sunhitech sẽ chùng doanh nghiệp đề ra kế hoạch di dời chi tiết, dự phòng các rủi ro trong quá trình di dời gặp phải, v.v.v để việc di dời diễn ra cho chúng quy trình, thời gian và chi phí như đã đề ra, nhằm đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của quý doanh nghiệp.

Gói dịch vụ di dời hệ thống CNTT:

dịch vụ di dời hệ thống cntt

  • Khi quyết định di dời, cũng cố hoặc kết hợp các hệ thống, xem xét đầy đủ và chính xác cho các mục tiêu của dự án để vừa mang lại sự hiệu quả và bảo vệ tài sản cho quý doanh nghiệp.

  + Xác định mục tiêu và tiêu chí thành công một cách rõ ràng  

  + Các chiến lược và cách thức thực hiện của mục tiêu được đưa ra.

  + Xác định lợi ích tài chính và phi tài chính của giải pháp và kế hoạch.

  + Xác định rõ những ràng buộc về chất lượng, so với tiến độ, chi phí có liên quan.

  + Xác định những rui ro ở mức độ cao, và các mối đe dọa, đưa ra giải pháp xử lý

  + Xem xét nột bộ thực hiện hay thuê ngoài.

  + Xác định nguồn lực, khả năng, kỹ năng và dịch vụ để triễn khai.

  + Đảm bảo kế hoạch đầy đủ thông tin để quyết định.

  • Các giải pháp để đảm bảo việc hoạt động kinh doanh và dịch vụ của doanh nghiệp như:

          + Xác định lợi ích và hạn chế của hệ thống và dịch vụ hiện tại.

          + Đề xuất giải pháp phù hợp với sự phát triễn của doanh nghiệp

          + Đáp ứng nhu cầu tài chính và chất lượng

          + Đảm bảo khả năng phục hồi và dự phòng hệ thống

          + Đảm bảo các yêu cầu của hệ thống ứng dụng

          + Bảo mật tối ưu hóa WAN/LAN

          + Hệ thống ảo hóa và lưu trữ dữ liệu an toàn,

          + Hệ thống phân phối điện và UPS.

          + Vị trí lắp đạt tử rack và cáp

          + Hệ thống làm mát và đều hòa.

Triễn khai di dời: quá trình thực hiện việc di dời được thực hiện thường xuyên suốt dưới sự giám soát và kiểm tra gắt ghao để tránh rủi ro thấp nhất , thực hiện theo quy trình sau:

 

dịch vụ di dời hệ thống cntt

Lợi ích mang lại:

  • Giảm thiểu tối đa hư hại hệ thống và hoạt động sản xuất và kinh doanh trong quá trình di dời,
  • Kế hoạch di dời chuyên nghiệp, tính toán phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp,
  • Luôn theo sát, báo cóa trong quá trình di dời hệ thống,
  • Tiết kiệm chi phí, nhân lực và thời gian.

giải pháp ảo hóa

 

 
 
Gọi 09025 777 63