HP 1420-24G-2SFP Switch

Thông số kỹ thuật

24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports / 2SFP

 
 
Gọi 09025 777 63