HP 1620-24G Switch

Thông số kỹ thuật

24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

 
 
Gọi 09025 777 63