Máy chủ Dell R740 - 8x3.5" Hotplug HDD 70163178

Thông số kỹ thuật

2x Sliver 4110/ 2x 16GB RDIMM 2666MTs/ 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5'' HP, 3.5'' HYB CARR / PERC H730P+/ iDRAC 9 Ent/ BC5720 QP/ 2x 750W/ Bezel/ ARM/ DVDRW/ No OS/ 03 Yrs Pro

 
 
Gọi 09025 777 63